dijous, 30 de maig del 2019

La Prova

Quan el jutge li demanà si volia al·legar alguna cosa en la seua defensa, l'acusat insistí en que era innocent. "Senyoria, jo no he robat res i com a prova demane a Deunostresinyor que faça que ara mateix, em tornen a eixir tots els cabells que em van caure en el passat si no estic dient la veritat". Aquest carterista no era creient però, com els passa molts, tenia dubtes. Si l'intent de lliurar-se de la condemna fallava, veié la possibilitat de recuperar la enyorada cabellera.

El jutge que era persona de fe, en veure que el reu romania calb, acceptà aquella prova com a irrefutable i, sense cap mena de dubtes el va declarar innocent, tot pegant dos colps amb el seu martell de palissandre.

dilluns, 13 de maig del 2019

Recurs publicitari

—Una bona oferta? Un joc de gots de plàstic per setanta euros és una bona oferta?
—No, dona!, no ho has sentit bé.
—No sé, jo he sentit, "joc de gots de plàstic per setanta euros".
—Doncs no. Han dit, "un joc de gots de plàstic per només setanta euros".